BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL)

BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland is de organisatie voor stakeholders in de Cadeaukaart en belevenissenmarkt. De Vereniging vertegenwoordigt de belangen van de partijen in een markt die de laatste vijf jaar een dubbelcijferige groei kent.

De belangrijkste rol van de Vereniging is de leden te informeren over trends binnen de markt en wetgeving; het creëren van mogelijkheden tot business ontwikkeling & netwerken; en het vergroten en stimuleren van de totale Cadeaukaart en belevenissen markt in Nederland.

Highlights

Gaat cadeaukaart van € 50+ verdwijnen?

AMLD5 heeft grote gevolgen voor uitgevende en ontvangende partijen van cadeaukaarten. Daarover heeft de BVCNL u het afgelopen tijd meermaals geïnformeerd. Hester Bais,…

Pas op: fraudeurs actief

Bij de BVCNL zijn verschillende meldingen van fraude binnengekomen. Daarom vragen wij wederom uw aandacht hiervoor. Bent u geconfronteerd met fraude? Doe aangifte…

Nieuw Huishoudelijk Reglement van kracht

Op 6 november is in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering unaniem voor de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement gestemd. In het nieuwe reglement is…