Eerstvolgende ledenbijeenkomst: ALV, 9 april

Highlights

Toepassing AMLD5 nog onderdeel van gesprek

Op 10 januari 2020 is de nieuwe richtlijn voor de AMLD5 van kracht geworden. Een van de belangrijke nieuwe regels is dat bij…

BVCNL zoekt een nieuwe voorzitter

Dit jaar loopt de zittingstermijn van BVCNL-voorzitter Martin de Wilde af. Omdat hij zich niet herkiesbaar stelt, is de BVCNL op zoek naar…

Leden login BVCNL-site gelanceerd

De leden login van de BVCNL-website is bereikbaar. Leden hebben een mail gekregen met daarin hun login-gegevens. Op dit afgesloten deel van de…