Eerstvolgende ledenbijeenkomst: ALV, 9 april

Highlights

BVCNL zoekt een nieuwe bestuurder

De BVCNL is op zoek naar een nieuwe bestuurder. Er is een profiel opgesteld waar de kandidaat aan moet voldoen. Deze is te…

Ministerie EZK aan de slag met reacties BVCNL-leden

Een aanzienlijk deel van de BVCNL-leden heeft gereageerd op onze mail met vragen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake de…

Toepassing AMLD5 nog onderdeel van gesprek

Op 10 januari 2020 is de nieuwe richtlijn voor de AMLD5 van kracht geworden. Een van de belangrijke nieuwe regels is dat bij…